Drenthe van Vincent 2023

Drenthe van Vincent 2023

200X50 - Acryl - 2023

Vincent ontmoette Drenthe in sept. 1883:
Vincent:
Waarde Theo,
Hoogeveen Dinsdagavond....Zooeven ben ik hier aangekomen.
Van de landstreek heb ik in den trein mooie gedeelten gezien van de Veluwe, doch tegen we in deze contrijen kwamen was alles donker. Zoo weet ik er nog niets van.
Doch zit in een groote gelagkamer als in Brabant, waar een vrouw zit aardappelen te schillen, een vrij aardig figuurtje.
.....(dan verderop...) Dan Noordwaarts van hier schijnt het prachtige heide te wezen tot Assen toe.
Ik ben wel nieuwsgierig, dat kunt ge denken.
Ik heb maar zeer weinig verf medegenomen maar toch iets, en ik hoop spoedig aan te kunnen vallen. De kleur van de Veluwe vond ik rijk.
Ik hoop Uw nader schrijven hier af te wachten, het is hier een boerenlogement vlak bij 't station.
Zet op den brief: adres A. Hartsuiker, logementhouder te Hoogeveen.
...enz...enz....

Bekijk Galerij